Prostredníctvom samospráv sa naše prostriedky dostanú aj do škôl a predškolských zariadení. Okrem toho podporujeme aj jednorazové podujatia organizované zástupcami školskej sféry.