Pracovné ponuky


Podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné priložiť k zaslaným dokumentom (žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis, motivačný list).


Administrátor-vykupovač Žilina

auto3 fuchs1