VÝKUP

ŠROTU

ODHLASOVANIE AUTOVRAKOV

GRAFICKÝ MANUÁL

 

Spoločne s logom je grafický manuál základným kameňom firemnej identity. Obsahuje definície ich jednotlivých častí, napr. podoby loga, výber fontov, špecifikáciu farebnej schémy.

Súčasťou grafického manuálu sú aj pravidlá a odporučenia, ako s týmito časťami nakladať.
Bez dôkladne spracovaného grafického manuálu je možné len ťažko zachovať ucelenú vizuálnu prezentáciu spoločnosti. Význam grafického manuálu pritom stúpa s veľkosťou firmy.
Grafický manuál vznikol v spolupráci s vedením firmy a po schválení sa stal záväzným pre všetkých zamestnancov.

Grafický manuál môže byť odovzdaný v tlačenej alebo elektronickej podobe (najčastejšie obidvomi spôsobmi).

Graficky Manual ZP EKO QELET

SPOLOČNOSŤ

SPRACOVATEĽSKÉ CENTRÁ

REGIONÁLNE

STREDÍSK

ZBERNÝCH MIEST

ZAMESTNANCOV

KDE NÁS NÁJDETE?

Pôsobíme na území 6 samosprávnych krajov – bratislavského, trnavského, nitrianskeho, trenčianskeho, žilinského a banskobystrického. V týchto celkoch máme vybudovaných spolu 50 prevádzok, ktoré spadajú pod 16 stredísk.

MÁLO? NESTAČÍ ?

Pre tých, ktorí potrebujú detailnejšie alebo odbornejšie informácie, odporúčame tento informácie dostupné prostredníctvom tlačítok nižšie.

TAK PREČO S NAMI? PRETOŽE S NAMI TO IDE

Copyright ŽP Eko Qelet a.s., 2021, všetky práva vyhradené