VÝKUP

ŠROTU

ODHLASOVANIE AUTOVRAKOV

POBOČKA POVAŽSKÁ BYSTRICA,
ZA ORLOVSKÝM MOSTOM 300, POVAŽSKÁ BYSTRICA

ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV
ČINNOSŤ: VÝKUP ODPADOV – ŽELEZNÉ A NEŽELEZNÉ KOVY, PAPIER A STARÉ VOZIDLÁ
SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA VYDAL: OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA, OSŽP

ZODPOVEDNÝ VEDÚCI:
MONIKA PORUBČANOVÁ

MOBIL:
+421 911 089 603

VÝKUPCA:
+421 911 711 885

PREVÁDZKOVÝ ČAS ZARIADENIA:

PONDELOK 7:00 – 12:00; 12:30 – 15:00
UTOROK 7:00 – 12:00; 12:30 – 15:00
STREDA 7:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
ŠTVRTOK 7:00 – 12:00; 12:30 – 15:00
PIATOK 7:00 – 12:00; 12:30 – 15:00
SOBOTA 8:00 – 12:00 – NEPÁRNY TÝŽDEŇ
SOBOTA ZATVORENÉ – PÁRNY TÝŽDEŇ

 

GPS KOORDINÁTY:

49.127935, 18.442833


OZNAČENIE PREVÁDZKY:

FOTOGALÉRIA

TAK PREČO S NAMI? PRETOŽE S NAMI TO IDE

Copyright ŽP Eko Qelet a.s., 2021, všetky práva vyhradené