VÝKUP

ŠROTU

ODHLASOVANIE AUTOVRAKOV

POBOČKA PODBREZOVÁ,
ŠTIAVNIČKA 637, PODBREZOVÁ

ZARIADENIE NA ZBER A ZHODNOCOVANIE ODPADOV
ČINNOSŤ: ZBER A ÚPRAVA ODPADOV – ŽELEZNÉ A NEŽELEZNÉ KOVY, PAPIER, STARÉ VOZIDLÁ,
ELEKTROODPADY A BATÉRIE
SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA VYDAL: OKRESNÝ ÚRAD BREZNO, OSŽP

ZODPOVEDNÝ VEDÚCI:
ZUZANA HORVÁTHOVÁ

MOBIL:
+421 911 611 926

VÝKUPCA:
+421 904 212 114

PREVÁDZKOVÝ ČAS ZARIADENIA:

PONDELOK 7:00 – 15:30
UTOROK 7:00 – 15:30
STREDA 7:00 – 16:00
ŠTVRTOK 7:00 – 15:30
PIATOK 7:00 – 15:30
SOBOTA 8:00 – 12:00
NEDEĽA ZATVORENÉ

GPS KOORDINÁTY:

48.804546, 19.548064

OZNAČENIE PREVÁDZKY:

FOTOGALÉRIA

TAK PREČO S NAMI? PRETOŽE S NAMI TO IDE

Copyright ŽP Eko Qelet a.s., 2021, všetky práva vyhradené