VÝKUP

ŠROTU

ODHLASOVANIE AUTOVRAKOV

POBOČKA NOVÉ ZÁMKY,
VINIČNÁ 17, NOVÉ ZÁMKY

ZARIADENIE NA ZBER A ZHODNOCOVANIE ODPADOV
ČINNOSŤ: ZBER A SPRACOVANIE ODPADOV – ŽELEZNÉ A NEŽELEZNÉ KOVY, PAPIER, STARÉ
VOZIDLÁ, ELEKTROODPADY A BATÉRIE
SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA VYDAL: OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY, OSŽP

ZODPOVEDNÝ VEDÚCI:
BRANISLAV FEJFÁR

MOBIL:
+421 911 555 898

VÝKUPCA:
+421 902 944 323

PREVÁDZKOVÝ ČAS ZARIADENIA:

PONDELOK 7:00 – 15:30
UTOROK 7:00 – 15:30
STREDA 7:00 – 15:30
ŠTVRTOK 7:00 – 15:30
PIATOK 7:00 – 15:30
SOBOTA 8:00 – 12:00
NEDEĽA ZATVORENÉ

GPS KOORDINÁTY:

47.982377, 18.185653

OZNAČENIE PREVÁDZKY:

FOTOGALÉRIA

TAK PREČO S NAMI? PRETOŽE S NAMI TO IDE

Copyright ŽP Eko Qelet a.s., 2021, všetky práva vyhradené