VÝKUP

ŠROTU

ODHLASOVANIE AUTOVRAKOV

POBOČKA HLINÍK NAD HRONOM,
PRIEMYSELNÁ 916, HLINÍK NAD HRONOM

ZARIADENIE NA ZBER A ZHODNOCOVANIE ODPADOV
ČINNOSŤ: VÝKUP ODPADOV – ŽELEZNÉ A NEŽELEZNÉ KOVY, PAPIER A STARÉ VOZIDLÁ, ZHODNOCOVANIE R4, R12, R13
SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA VYDAL: OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR N/HR., OSŽP A SIŽP BANSKÁ BYSTRICA

ZODPOVEDNÝ VEDÚCI:
RADOSLAV PRACHÁR

MOBIL:
+421 911 998 247

VÝKUPCA:
+421 911 400 381

PREVÁDZKOVÝ ČAS ZARIADENIA:

PONDELOK 7:00 – 15:30
UTOROK 7:00 – 15:30
STREDA 7:00 – 15:30
ŠTVRTOK 7:00 – 15:30
PIATOK 7:00 – 15:30
SOBOTA ZATVORENÉ
NEDEĽA ZATVORENÉ

GPS KOORDINÁTY:

48.534810, 18.763092

OZNAČENIE PREVÁDZKY:

FOTOGALÉRIA

TAK PREČO S NAMI? PRETOŽE S NAMI TO IDE

Copyright ŽP Eko Qelet a.s., 2021, všetky práva vyhradené