VÝKUP

ŠROTU

ODHLASOVANIE AUTOVRAKOV

POBOČKA HLINÍK NAD HRONOM 3,
ŽELEZNIČNÁ 4, HLINÍK NAD HRONOM

ZARIADENIE NA ZBER A ZHODNOCOVANIE ODPADOV
ČINNOSŤ: VÝKUP ODPADOV – ŽELEZNÉ A NEŽELEZNÉ KOVY, PAPIER A STARÉ VOZIDLÁ, ZHODNOCOVANIE R4, R12, R13
SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA VYDAL: OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR N/HR., OSŽP A SIŽP BANSKÁ BYSTRICA

ZODPOVEDNÝ VEDÚCI:
RADOSLAV PRACHÁR

MOBIL:
+421 911 998 247

VÝKUPCA:
+421 0904 326 605

PREVÁDZKOVÝ ČAS ZARIADENIA:

PONDELOK 08:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
UTOROK 08:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
STREDA 07:30 – 12:00; 12:30 – 16:00
ŠTVRTOK 08:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
PIATOK 08:00 – 12:00; 12:30 – 15:30
SOBOTA 08:00 – 12:00
NEDEĽA ZATVORENÉ

GPS KOORDINÁTY:

48.538469, 18.768046

OZNAČENIE PREVÁDZKY:

FOTOGALÉRIA

TAK PREČO S NAMI? PRETOŽE S NAMI TO IDE

Copyright ŽP Eko Qelet a.s., 2021, všetky práva vyhradené