VÝKUP

ŠROTU

ODHLASOVANIE AUTOVRAKOV

POBOČKA BANSKÁ BYSTRICA – MAJER,
UL. STAVEBNÁ 1, BANSKÁ BYSTRICA 

ZARIADENIE NA ZBER A ZHODNOCOVANIE ODPADOV
ČINNOSŤ: VÝKUP ODPADOV – ŽELEZNÉ A NEŽELEZNÉ KOVY, PAPIER A STARÉ VOZIDLÁ, ÚPRAVA
SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA VYDAL: OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, OSŽP

ZODPOVEDNÝ VEDÚCI:
ROMAN CMARKO

MOBIL:
+421 911 089 641

VÝKUPCA:
+421 911 089 658

PREVÁDZKOVÝ ČAS ZARIADENIA:

PONDELOK 7:00 – 15:30
UTOROK 7:00 – 15:30
STREDA 7:00 – 15:30
ŠTVRTOK 7:00 – 15:30
PIATOK 7:00 – 15:30
SOBOTA 8:00 – 12:00
NEDEĽA ZATVORENÉ

GPS KOORDINÁTY:

48.738288, 19.179147

OZNAČENIE PREVÁDZKY:

FOTOGALÉRIA

TAK PREČO S NAMI? PRETOŽE S NAMI TO IDE

Copyright ŽP Eko Qelet a.s., 2021, všetky práva vyhradené