Po prekonaní nástrah novoročného nábehu do optimálneho režimu môžeme bilancovať prvý štvrťrok. Potvrdzujú sa nepriaznivé trendy z minulého roka, ale výsledky za tieto mesiace sú uspokojivé. V tomto mesiaci prebieha zároveň riadna individuálna účtovná závierka za rok 2023.