V Lučenci už naplno pracujú hydraulické nožnice CNS 400 po kompletnej generálnej oprave.