Podmienky prebratia

Podmienky prebratia


 • vozidlo by malo byť kompletné (motor, prevodovka, nápravy, batéria, katalyzátor ak je ním vozidlo vybavené)
 • nemusí obsahovať všetky časti (sedadlá, sklá a pod.)
 • číslo karosérie musí byť identifikovateľné
 • môže byť havarované a nemusí mať platnú STK ani EK
 • vozidlo nemusí byť funkčné
 • ak vozidlo odovzdáva osoba, ktorá nie je majiteľom vozidla, musí mať úradne overené splnomocnenie od majiteľa vozidla a doklad totožnosti
 • ŽP EKO QELET a.s. zabezpečí znehodnotenie tabuliek EČV a doručí odovzdaný veľký a malý technický preukaz orgánu Policajného zboru (podľa platného zákona o cestnej premávke)

Autorizovaná spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. vystaví
 • potvrdenie o vyradení starého vozidla - držiteľ vozidla nemusí ísť na políciu odhlásiť vozidlo
 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla (pri výpadku systému ERSV) - držiteľ vozidla musí ísť na políciu odhlásiť vozidlo


Čo potrebujete


Show details for Fyzická osobaFyzická osoba
Hide details for Fyzická osoba - dedičFyzická osoba - dedič
  • staré vozidlo
  • osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla
  • osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
  • veľký a malý technický preukaz
  • tabuľky EČV
  • v prípade dočasného odhlásenia vozidla - potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla
Hide details for Právnická osobaPrávnická osoba
  • staré vozidlo
  • výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca
  • štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
  • pečiatku firmy
  • veľký a malý technický preukaz
  • tabuľky EČV
  • v prípade dočasného odhlásenia vozidla - potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla
Hide details for Leasingová spoločnosťLeasingová spoločnosť
  • staré vozidlo
  • splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla
  • osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla, resp. štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
  • v prípade splnomocnenia od leasingovej spoločnosti na firmu potrebujete pečiatku firmy a výpis z obchodného registra
  • veľký a malý technický preukaz
  • tabuľky EČV
  • v prípade dočasného odhlásenia vozidla - potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla

Kde zbierame a odhlasujeme staré vozidlá


Banská Bystrica
adresa :
Zvolenská cesta 35
kontakt
mobil :
0911 108 044
e-mail :
bbystrica@ekoqelet.sk
Banská Bystrica - Majer
adresa :
Stavebná 1
kontakt
mobil :
0911 098 065
e-mail :
bbmajer@ekoqelet.sk
Bratislava
adresa :
Pri Šajbách 1
kontakt
mobil :
0903 546 037
e-mail :
bratislava@ekoqelet.sk
Brezno
adresa :
Železničná ulica
kontakt
mobil :
0903 657 815
e-mail :
brezno@ekoqelet.sk
Detva
adresa :
Bottova 12
kontakt
mobil :
0902 701 702
e-mail :
detva@ekoqelet.sk
Diviaky
adresa :
Prievidzská 1124/5
kontakt
mobil :
0903 807 733
e-mail :
diviaky@ekoqelet.sk
Dolný Kubín
adresa :
M. R. Štefánika
kontakt
mobil :
0911 711 034
e-mail :
dkubin@ekoqelet.sk
Handlová
adresa :
Železničiarska
kontakt
mobil :
e-mail :
0903 535 309
handlova@ekoqelet.sk
Hliník n/Hronom
adresa :
Priemyselná 916
kontakt
mobil :
0911 108 042
e-mail :
zemberova@ekoqelet.sk
Hliník n/Hronom
adresa :
Železničná 4
kontakt
mobil :
0904 326 605
e-mail :
spodniakova@ekoqelet.sk
Hrnčiarovce n/P
adresa :
Dlhé Lúky 6
kontakt
mobil :
0911 108 043
e-mail :
trnava@ekoqelet.sk
Komárno
adresa :
Roľníckej školy 43
kontakt
mobil :
0911 611 920
e-mail :
komarno@ekoqelet.sk
Komjatice
adresa :
Partizánska 8
kontakt
mobil :
0911 711 887
e-mail :
komjatice@ekoqelet.sk
Ladomerská Vieska
adresa :
Priemyselná
kontakt
mobil :
e-mail :
0911 611 890
lvieska@ekoqelet.sk
Levice
adresa:
Nádražný rad ŽS
kontakt
mobil :
e-mail :
0911 611 925
levice@ekoqelet.sk
Levice
adresa:
Mochovská cesta 45
kontakt
mobil :
e-mail :
0902 944 311
levice2@ekoqelet.sk
Liptovský Mikuláš
adresa:
Okoličianska ul.
kontakt
mobil :
0904 501 504
e-mail :
lmikulas@ekoqelet.sk
Lučenec
adresa:
Fiľakovská cesta 285
kontakt
mobil :
0911 102 658
e-mail :
lucenec@ekoqelet.sk
Malý Krtíš
adresa :
ul. Osloboditeľov
kontakt
mobil :
e-mail :
0911 570 045
mkrtis@ekoqelet.sk
Martin
adresa :
Československej armády 1694
kontakt
mobil :
0911 089 602
e- mail :
martin@ekoqelet.sk
Nitra
adresa :
Šurianska cesta
kontakt
mobil :
0911 108 045
e- mail :
nitra@ekoqelet.sk
Nová Baňa
adresa :
Železničný rad
kontakt
mobil :
0903 556 558
e-mail :
nbana@ekoqelet.sk
Nové Mesto n/Váhom
adresa :
Trenčianska 23
kontakt
mobil :
e-mail :
0911 611 780
nmesto@ekoqelet.sk
Nové Zámky
adresa :
Viničná 17
kontakt
mobil :
0903 818 601
e- mail :
nzamky@ekoqelet.sk
Poltár
adresa :
ul. 13 január 706/22
kontakt
mobil :
0911 101 376
e-mail :
poltar@ekoqelet.sk
Považská Bystrica
adresa :
Za orlovským mostom 300
kontakt
mobil :
e-mail :
0911 711 885
pbystrica@ekoqelet.sk
Prievidza
adresa :
kontakt
mobil :
e-mail :
Košovská cesta I.2818/19A

0911 570 047
prievidza@ekoqelet.sk
Púchov
adresa :
Trenčianska 1320/9
kontakt
mobil :
e-mail :
0911 711 570
puchov@ekoqelet.sk
Rimavská Sobota
adresa :
Čerenčianska
kontakt
mobil :
0903 565 610
e-mail :
rsobota@ekoqelet.sk
Sučany
adresa :
Juraja Langsfelda 36
kontakt
mobil :
0911 089 595
e-mail :
sucany@ekoqelet.sk
Štúrovo
adresa :
Továrenská cesta 2752
kontakt
mobil :
0904 326 599
e-mail :
sturovo@ekoqelet.sk
Šurany
adresa :
Športová 3973/1A
kontakt
mobil :
0903 550 565
e- mail :
surany@ekoqelet.sk
Topoľčany
adresa :
M.Rázusa
kontakt
mobil :
0903 567 336
e- mail :
topolcany@ekoqelet.sk
Trenčín
adresa :
Brnianska 8
kontakt
mobil:
0911 712 583
e- mail :
trencin@ekoqelet.sk
Trnava
adresa :
Mikovíniho 10
kontakt
mobil:
0911 712 585
e- mail :
trnava2@ekoqelet.sk
Tvrdošín
adresa :
Vojtašákova 792
kontakt
mobil :
0911 102 657
e- mail :
tvrdosin@ekoqelet.sk
Vráble
adresa :
Staničná 352
kontakt
mobil :
e-mail :
0911 611 924
vrable@ekoqelet.sk
Vrbové
adresa :
Semenárska 1310
kontakt
mobil :
0911 089 585
e-mail :
vrbove@ekoqelet.sk
Zemianske Kostoľany
adresa :
Partizánska 1
kontakt
mobil :
0903 546 644
e-mail :
zkostolany@ekoqelet.sk
Zvolen
adresa :
Lieskovská cesta 20
kontakt
mobil :
e-mail :
0911 943 017
zvolen@ekoqelet.sk
Žarnovica
adresa :
Hronská 1
kontakt
mobil :
e-mail :
0911 712 704
zarnovica@ekoqelet.sk
Želiezovce
adresa :
ul. Železničná 64
kontakt
mobil :
0911 711 032
e- mail :
zeliezovce@ekoqelet.sk
Žilina
adresa :
Kamenná 15
kontakt
mobil :
0903 553 558
e- mail :
zilina@ekoqelet.sk