Kontakty

Korešpondenčná adresaFakturačná adresaFakturačné údaje
ŽP EKO QELET a.s.
Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
ŽP EKO QELET a.s.
Československej armády 1694
036 01 Martin
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
36421120
2021854450
SK2021854450
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sa, vložka č. 10437/L


Ing. Roman Veverka
generálny riaditeľ
tel: 045 / 676 27 20
e-mail: veverka@ekoqelet.sk

Ing. Marcel Vlček
ekonomický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 83
e-mail: vlcek@ekoqelet.sk

Ing. Miroslav Majer
obchodný riaditeľ
tel: 045 / 676 27 84
e-mail: majer@ekoqelet.sk

Ing. Martin Mastelák
výrobno-technický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 85
e-mail: mastelak@ekoqelet.sk

Úsek OR
Adresa:

Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
Kontakt:
Ing. Jana Vozárová
asistent OR
mobil: 0911 570 048
tel.: 045/676 27 82
e-mail: vozarova@ekoqelet.sk
stredisko
Hliník nad Hronom - farebné kovy
Ing. Juraj Šaliga
vedúci strediska farebné kovy
mobil: 0911 711 037
e-mail: saliga@ekoqelet.sk
Michal Mihálik
majster
mobil: 0911 711 566
e-mail: michalik@ekoqelet.sk
stredisko
Nové Zámky - farebné kovy
Ing. Juraj Šaliga
vedúci strediska farebné kovy
mobil: 0911 711 037
e-mail: saliga@ekoqelet.sk
Ing. Tomáš Takáč
administratívny zamestnanec
mobil: 0904 509 090
e-mail: takac@ekoqelet.sk