Kontakty

Korešpondenčná adresaFakturačná adresaFakturačné údaje
ŽP EKO QELET a.s.
Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
ŽP EKO QELET a.s.
Československej armády 1694
036 01 Martin
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
36421120
2021854450
SK2021854450


Ing. Roman Veverka
generálny riaditeľ
tel: 045 / 676 27 20
e-mail: veverka@ekoqelet.sk

Ing. Marcel Vlček
ekonomický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 83
e-mail: vlcek@ekoqelet.sk

Ing. Miroslav Majer
obchodný riaditeľ
tel: 045 / 676 27 84
e-mail: majer@ekoqelet.sk

Ing. Martin Mastelák
výrobno-technický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 85
e-mail: mastelak@ekoqelet.sk
Obchodní zástupcovia:
Ľubomír Klikač
obchodný zástupca pre oblasť
BS, DT, KA, ZC, ZH, ZV
mobil: 0911 089 660
e-mail: klikac@ekoqelet.sk
PhDr. Andrea Kyselová
obchodný zástupca pre oblasť
BB, MT, TR, ZA
mobil: 0911 089 659
e-mail: kyselova@ekoqelet.sk
Marek Randa
obchodný zástupca pre oblasť
LM, RK, TN, TS
mobil: 0903 806 137
e-mail: randa@ekoqelet.sk

Úsek OR
Adresa:

Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
Kontakt:
Ing. Anna Loduhová
asistent OR
mobil: 0911 943 015
tel.: 045/676 27 82
e-mail: loduhova@ekoqelet.sk