Kontakty

Korešpondenčná adresaFakturačná adresaFakturačné údaje
ŽP EKO QELET a.s.
Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
ŽP EKO QELET a.s.
Československej armády 1694
036 01 Martin
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
36421120
2021854450
SK2021854450
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sa, vložka č. 10437/L


Ing. Roman Veverka
generálny riaditeľ
tel: 045 / 676 27 20
e-mail: veverka@ekoqelet.sk

Ing. Marcel Vlček
ekonomický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 83
e-mail: vlcek@ekoqelet.sk

Ing. Miroslav Majer
obchodný riaditeľ
tel: 045 / 676 27 84
e-mail: majer@ekoqelet.sk

Ing. Martin Mastelák
výrobno-technický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 85
e-mail: mastelak@ekoqelet.sk

Úsek ER
Adresa:

Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
Kontakt:
Ekonomické oddelenie
Ivana Koštenská
veduci ekonomického oddelenia
mobil: 0911 107 386
tel.: 045/676 27 92
e-mail: kostenska@ekoqelet.sk
Ing. Ria Kabinová
ekonóm
mobil: 0911 556 558
tel.: 045/676 27 94
e-mail: kabinova@ekoqelet.sk
Ing. Miriam Melišová
ekonóm
mobil: 0911 556 558
tel.: 045/676 27 94
e-mail: melisova@ekoqelet.sk
Ing. Dagmar Ryšánková
ekonóm
mobil: 0911 556 558
tel.: 045/676 27 92
e-mail: rysankova@ekoqelet.sk
Ing. Veronika Vanková
ekonóm
mobil: 0911 556 558
tel.: 045/676 27 94
e-mail: veronika.vankova@ekoqelet.sk
Mzdové a personálne oddelenie
Mgr. Monika Chylová
PaM
mobil: 0911 400 397
tel.: 045/676 27 96
e-mail: chylova@ekoqelet.sk
Ing. Renáta Matušková
PaM
mobil: 0911 400 397
tel.: 045/676 27 96
e-mail: matuskova@ekoqelet.sk
Dana Minarovič Matejovičová
PaM
mobil: 0911 400 397
tel.: 045/676 27 96
e-mail: matejovicova@ekoqelet.sk