Kontakty

Korešpondenčná adresaFakturačná adresaFakturačné údaje
ŽP EKO QELET a.s.
Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
ŽP EKO QELET a.s.
Československej armády 1694
036 01 Martin
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
36421120
2021854450
SK2021854450


Ing. Roman Veverka
generálny riaditeľ
tel: 045 / 676 27 20
e-mail: veverka@ekoqelet.sk

Ing. Marcel Vlček
ekonomický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 83
e-mail: vlcek@ekoqelet.sk

Ing. Miroslav Majer
obchodný riaditeľ
tel: 045 / 676 27 84
e-mail: majer@ekoqelet.sk

Ing. Martin Mastelák
výrobno-technický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 85
e-mail: mastelak@ekoqelet.sk
Obchodní zástupcovia:
Ľubomír Klikač
obchodný zástupca pre oblasť
BS, DT, KA, ZC, ZH, ZV
mobil: 0911 089 660
e-mail: klikac@ekoqelet.sk
PhDr. Andrea Kyselová
obchodný zástupca pre oblasť
BB, MT, TR, ZA
mobil: 0911 089 659
e-mail: kyselova@ekoqelet.sk
Marek Randa
obchodný zástupca pre oblasť
LM, RK, TN, TS
mobil: 0903 806 137
e-mail: randa@ekoqelet.sk

Úsek ER
Adresa:

Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
Kontakt:
Ivana Koštenská
veduci ekonomického oddelenia
mobil: 0911 107 386
tel.: 045/676 27 92
e-mail: kostenska@ekoqelet.sk
Ing. Dagmar Ryšánková
ekonóm
mobil: 0911 556 558
tel.: 045/676 27 92
e-mail: rysankova@ekoqelet.sk
Ing. Veronika Vanková
ekonóm
mobil: 0911 556 558
tel.: 045/676 27 94
e-mail: veronika.vankova@ekoqelet.sk
Ing. Jana Vozárová
ekonóm
mobil: 0911 556 558
tel.: 045/676 27 94
e-mail: vozarova@ekoqelet.sk
Jana Čierna
administrátor ekonomický
mobil: 0911 570 048
e-mail: cierna@ekoqelet.sk
Mgr. Monika Chylová
PaM
mobil: 0911 400 397
tel.: 045/676 27 96
e-mail: chylova@ekoqelet.sk
Dana Minarovič Matejovičová
PaM
mobil: 0911 400 397
tel.: 045/676 27 96
e-mail: matejovicova@ekoqelet.sk