Kontakty

Korešpondenčná adresaFakturačná adresaFakturačné údaje
ŽP EKO QELET a.s.
Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
ŽP EKO QELET a.s.
Československej armády 1694
036 01 Martin
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
36421120
2021854450
SK2021854450


Ing. Roman Veverka
generálny riaditeľ
tel: 045 / 676 27 20
e-mail: veverka@ekoqelet.sk

Ing. Marcel Vlček
ekonomický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 83
e-mail: vlcek@ekoqelet.sk

Ing. Miroslav Majer
obchodný riaditeľ
tel: 045 / 676 27 84
e-mail: majer@ekoqelet.sk

Ing. Martin Mastelák
výrobno-technický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 85
e-mail: mastelak@ekoqelet.sk
Obchodní zástupcovia:
Ľubomír Klikač
obchodný zástupca pre oblasť
BS, DT, KA, ZC, ZH, ZV
mobil: 0911 089 660
e-mail: klikac@ekoqelet.sk
PhDr. Andrea Kyselová
obchodný zástupca pre oblasť
BB, MT, TR, ZA
mobil: 0911 089 659
e-mail: kyselova@ekoqelet.sk
Marek Randa
obchodný zástupca pre oblasť
LM, RK, TN, TS
mobil: 0903 806 137
e-mail: randa@ekoqelet.sk

Úsek GR
Adresa:

Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
Kontakt:
Emil Kokles
hlavný kontrolór
e-mail: kokles@ekoqelet.sk
Ing. Ľubomír Cesnak
manažér kvality, bezpečnosti
a životného prostredia
mobil: 0903 806 645
e-mail: cesnak@ekoqelet.sk
oddelenie životného prostredia:Ing. Ivan Schneider
manažér systémov riadenia
mobil: 0903 806 083
e-mail: schneider@ekoqelet.sk
Ing. Slávka Žemberová
referent životného prostredia
mobil: 0911 108 042
tel.: 045 / 676 10 25
e-mail: zemberova@ekoqelet.sk
oddelenie IT:Ing. Roman Binder
špecialista IT
mobil: 0911 103 973
e-mail: binder@ekoqelet.sk