Kontakty

Korešpondenčná adresaFakturačná adresaFakturačné údaje
ŽP EKO QELET a.s.
Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
ŽP EKO QELET a.s.
Československej armády 1694
036 01 Martin
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
36421120
2021854450
SK2021854450
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sa, vložka č. 10437/L


Ing. Roman Veverka
generálny riaditeľ
tel: 045 / 676 27 20
e-mail: veverka@ekoqelet.sk

Ing. Marcel Vlček
ekonomický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 83
e-mail: vlcek@ekoqelet.sk

Ing. Miroslav Majer
obchodný riaditeľ
tel: 045 / 676 27 84
e-mail: majer@ekoqelet.sk

Ing. Martin Mastelák
výrobno-technický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 85
e-mail: mastelak@ekoqelet.sk

Úsek GR
Adresa:

Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
Kontakt:
Emil Kokles
hlavný kontrolór
e-mail: kokles@ekoqelet.sk
Ing. Ľubomír Cesnak
manažér kvality, bezpečnosti
a životného prostredia
mobil: 0903 806 645
e-mail: cesnak@ekoqelet.sk
Oddelenie kvality a životného prostrediaIng. Ivan Schneider
manažér systémov riadenia
mobil: 0903 806 083
e-mail: schneider@ekoqelet.sk
Ing. Slávka Žemberová
referent životného prostredia
mobil: 0911 108 042
tel.: 045 / 676 10 25
e-mail: zemberova@ekoqelet.sk
Oddelenie ITIng. Roman Binder
špecialista IT
mobil: 0911 103 973
e-mail: binder@ekoqelet.sk
Juraj Krajči
technický zamestnanec
mobil: 0911 553 035
e-mail: krajci@ekoqelet.sk