Technické vybavenie
Technické vybavenie firmy umožňuje efektívnu manipuláciu, prepravu a uskladnenie oceľového šrotu, farebných kovov a starých vozidiel.

Manipuláciu s oceľovým šrotom zabezpečuje viac ako tridsať manipulačných zariadení (hydraulické nakladače, nákladné autá s hydraulickou rukou, kolesové nakladače UNC 201, Komatsu WA200-5).

Preprava oceľového šrotu a starých vozidiel je zabezpečovaná takmer päťdesiatimi modernými nákladnými vozidlami Scania, Iveco, MAN a DAF s hydraulickou rukou i bez nej.

Spracovanie oceľového šrotu umožňujú nožnice CNS 400, nožnice CNS 800, paketovací lis CPA 1250-A a triedič špon, v celkovom počte dvanásť kusov.

Spracovanie starých vozidiel prebieha na špecializovanom pracovisku Seda a následne na technologickej linke Shredder.

Na uskladnenie a prepravu oceľového šrotu a farebných kovov spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. využíva široký sortiment veľkokapacitných kontajnerov rôznych typov (otvorený, zatvorený, ekologický) v počte štyristo kusov.