Služby
Zber a spracovanie kovového šrotu a starých vozidiel v našich zberných miestach. Zber je vykonávaný vo forme drobného výkupu od jednotlivých osôb, výkupom šrotu pri rušení rôznych hál a konštrukcií, výkupom od jednotlivých podnikov.

Zvoz oceľového šrotu od dodávateľov vlastnou technikou s možnosťou umiestnenia kontajnerov rôznych kapacít v ich areáloch.

Každá dodávka oceľového šrotu alebo farebných kovov je vážená vo všetkých našich zberných miestach.

Predaj a preprava oceľového šrotu automobilovou alebo vlakovou dopravou ku koncovému odberateľovi.