Shredder

Shredder


SHREDDER FR 2222 je v podstate kladivový mlyn, ktorý pracuje na princípe trhania a zhutňovania oceľového šrotu.

Technické parametre:

Hmotnosť rotora27 t
Otáčky rotora600 ot / min.
Výkon motora1 840 kW
Hodinová kapacita (podľa vstupného materiálu)40 – 60 t
Ročná kapacita (zahŕňa aj cca 12 000 autovrakov)92 -96 000 t
Hmotnosť shreddera130 t


shredder1 shredder2 shredder3 shredder4