Profil spoločnosti

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. patrí medzi najsilnejšie firmy, ktoré sa zaoberajú zberom a odhlasovaním starých vozidiel, výkupom a spracovaním oceľového šrotu a farebných kovov. Pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993.


V súčasnosti spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. úspešne podniká hlavne v lokalitách západného, stredného a južného Slovenska, ktoré má pokryté sieťou v celkovom počte 45 zberných miest, ktoré sú rozčlenené na strediská a zberne.

Časť oceľového šrotu a farebných kovov získava spoločnosť zberom od obyvateľstva, avšak významná časť oceľového šrotu pochádza z likvidácií technologických celkov a konštrukcií ako aj od producentov odpadu z priemyselnej sféry.

Od roku 2005 sa stala dcérskou spoločnosťou oceliarní Železiarne Podbrezová a.s., výrobcu oceľových rúr a patrí k majoritným dodávateľom oceľového šrotu do materskej spoločnosti. Ďalších odberateľov šrotu má spoločnosť okrem Slovenska aj v Taliansku, Poľsku a Českej republike.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

  • výkup oceľového šrotu a farebných kovov
  • zber a odhlasovanie starých vozidiel
  • úprava oceľového šrotu triedením, pálením, strihaním, lisovaním, shreddrovaním
  • demontovanie a rozpaľovanie oceľových konštrukcií technologických celkov
  • poskytovanie kontajnerov na skladovanie oceľového šrotu a farebných kovov
  • preprava oceľového šrotu a starých vozidiel pre vlastnú potrebu a zmluvných partnerov
  • poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb

ŽP EKO QELET a.s. je spoločnosť s výhradne slovenským kapitálom.


profil_1 profil2