Ocenenia

Cena odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2007 v kategórii firemné odpadové hospodárstvo, bola spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. udelená za cieľavedomú prácu a za dodržiavanie medzinárodných noriem v oblasti nakladania s kovovým šrotom.
Víťaz Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec za rok 2007

Hlavná cena na 4.výstave recyklácie a zhodnocovania odpadov R.I.S., ktorú získala spoločnosť ŽP EKO QELET a.s .v roku 2008 v Banskej Bystrici.
Hlavná cena za komplexné riešenie spracovania starých vozidiel a kovového odpadu formou shreddrovania

Cena ministra za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie bola spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. udelená v roku 2008.
Cena ministra za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie Cena ministra za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie