Katalóg ŽP a.s.

KATALÓG ŽP a.s.

Špecifikácia pre oceľový a liatinový odpad
2. vydanie, platné od 01.02.2012CLASSIFICATION
THE SPECIFICATION FOR STEEL AND CAST IRON WASTE THE SECOND ISSUE
Validity from 01.02.2012