Environmentálny prínos
Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. svojou činnosťou, pri ktorej využíva najmodernejšie technológie spracovania oceľového šrotu a starých vozidiel, prispieva k:

  • vysokej čistote recyklovaného šrotu
  • redukcií znečistenia vzduchu a vody
  • zníženiu obsahu medi a cínu v spracovanom šrote
  • úspore železnej rudy, uhlia a vápnika
  • druhotné suroviny získané zo spracovania šrotu a starých vozidiel šetria energie