Ciele spoločnosti

Hlavnými cieľmi spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. sú:


 • dodávať kvalitný oceľový šrot a farebné kovy triedené v zmysle normy STN 42 0030, STN 42 1331 a podľa požiadaviek zákazníka
 • zvyšovať kvalifikáciu a povedomie našich zamestnancov v oblasti:
  • separovania odpadov
  • spracovania odpadov
  • ochrany životného prostredia
 • udržiavať a systematicky zlepšovať efektívny systém environmentálneho riadenia
 • uplatňovať opatrenia k zamedzeniu znečisťovania životného prostredia
 • rozširovať sieť zberných miest na výkup oceľového šrotu, farebných kovov a starých vozidiel