Certifikáty

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. pri svojej činnosti dodržiava všetky normy v oblasti kvality i v oblasti ochrany životného prostredia, o čom svedčia aj získané certifikáty:


  • certifikát kvality EN ISO 9001: 2015 o systéme riadenia spoločnosti pre činnosti: zber, nákup, predaj, spracovanie, triedenie a úprava druhotných surovín, železných a neželezných kovov, zber a spracovanie starých vozidiel
  • certifikát EN ISO 14001: 2015 environmentálny manažérsky systém pre činnosti: zber, nákup, predaj, spracovanie, triedenie a úprava druhotných surovín, železných a neželezných kovov, zber a spracovanie starých vozidiel
  • Nariadenia rady EÚ č. 333/2011 a č. 715/2013 pre činnosti: zber, nákup, predaj, spracovanie, triedenie a úprava druhotných surovín, železných a neželezných kovov, zber a spracovanie starých vozidiel
  • certifikát greenPOWER
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 404 kB
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 407 kB
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 519 kB
greenPOWER - english
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 382 kB
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 364 kB

Stiahni Adobe Reader