2018 Nadácia MH SR

Zavedenie inovačného procesu nadstavbovej technológie spracovania hrubej frakcie
.
.
Poskytovateľ:Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
.
Finančná podpora:50 000 EUR
.
Spolufinancovanie
z vlastných zdrojov:
.
67 600 EUR
.
Celkové náklady projektu:117 600 EUR
.
Miesto realizácie projektu:Hliník nad Hronom
.
Účel projektu:Zavedenie permanentného zhodnocovania zmesovej druhotnej suroviny na kvalitatívne hodnotnejšie čisté kovové frakcie prostredníctvom inovácie a modifikácie súčasného technologického procesu.
.
Zmluva:Zmluva č. 26/2018
.
.
„Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2018“.