Autovraky

Podmienky prebratia
Klientská zóna


PodporujemePodmienky prebratia

Podmienky prebratia • vozidlo by malo byť kompletné (motor, prevodovka, nápravy, batéria, katalyzátor ak je ním vozidlo vybavené)
 • nemusí obsahovať všetky časti (sedadlá, sklá a pod.)
 • číslo karosérie musí byť identifikovateľné
 • môže byť havarované a nemusí mať platnú STK ani EK
 • vozidlo nemusí byť funkčné
 • ak vozidlo odovzdáva osoba, ktorá nie je majiteľom vozidla, musí mať úradne overené splnomocnenie od majiteľa vozidla a doklad totožnosti
 • ŽP EKO QELET a.s. zabezpečí znehodnotenie tabuliek EČV a doručí odovzdaný veľký a malý technický preukaz orgánu Policajného zboru (podľa platného zákona o cestnej premávke)

Autorizovaná spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. vystaví
 • potvrdenie o vyradení starého vozidla - držiteľ vozidla nemusí ísť na políciu odhlásiť vozidlo
 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla (pri výpadku systému ERSV) - držiteľ vozidla musí ísť na políciu odhlásiť vozidlo


Čo potrebujete


Show details for Fyzická osobaFyzická osoba
Hide details for Fyzická osoba - dedičFyzická osoba - dedič
  • staré vozidlo
  • osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla
  • osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
  • veľký a malý technický preukaz
  • tabuľky EČV
  • v prípade dočasného odhlásenia vozidla - potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla
Hide details for Právnická osobaPrávnická osoba
  • staré vozidlo
  • výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca
  • štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
  • pečiatku firmy
  • veľký a malý technický preukaz
  • tabuľky EČV
  • v prípade dočasného odhlásenia vozidla - potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla
Show details for Leasingová spoločnosťLeasingová spoločnosť

Kde vykupujeme staré vozidlá


Banská Bystrica
adresa :
Zvolenská cesta 35
kontakt :
p. Piliar
mobil :
0911 108 044
e-mail :
piliar@ekoqelet.sk
Banská Bystrica - Majer
adresa :
Stavebná 1
kontakt :
p. Zelezníková
mobil :
0911 089 658
e-mail :
zeleznikova@ekoqelet.sk
Bratislava
adresa :
Pri Šajbách 1
kontakt :
p. Kanková
mobil :
0903 546 037
e-mail :
kankova@ekoqelet.sk
Brezno
adresa :
Železničná ulica
kontakt :
p. Neuzer
mobil :
0903 657 815
e-mail :
neuzer@ekoqelet.sk
Detva
adresa :
Bottova 12
kontakt :
p. Barabášová
mobil :
0902 701 702
e-mail :
barabasova@ekoqelet.sk
Diviaky
adresa :
Prievidzská 1124/5
kontakt :
Ing. Štálik
mobil :
0903 807 733
e-mail :
stalik@ekoqelet.sk
Dolný Kubín
adresa :
M. R. Štefánika
kontakt :
p. Vukotič
mobil :
0911 711 034
e-mail :
vukotic@ekoqelet.sk
Handlová
adresa :
Železničiarska
kontakt :
p. Mašlonka
mobil :
e-mail :
0903 535 309
maslonka@ekoqelet.sk
Hliník n/Hronom
adresa :
Priemyselná 916
kontakt :
Ing. Žemberová
mobil :
0911 108 042
e-mail :
zemberova@ekoqelet.sk
Hrnčiarovce n/P
adresa :
Dolné Lúky 6
kontakt :
p. Kočonda
mobil :
0911 108 043
e-mail :
kocona@ekoqelet.sk
Komárno
adresa :
Roľníckej školy 43
kontakt :
p. Kashalmiová
mobil :
0911 611 920
e-mail :
kashalmiova@ekoqelet.sk
Komjatice
adresa :
Partizánska 8
kontakt :
p. Filaga
mobil :
0911 711 887
e-mail :
filaga@ekoqelet.sk
Ladomerská Vieska
adresa :
Priemyselná
kontakt :
p. Repiský
mobil :
e-mail :
0911 611 890
repisky@ekoqelet.sk
Levice
adresa:
Nádražný rad ŽS
kontakt :
p. Procnerová
mobil :
e-mail :
0911 611 925
procnerova@ekoqelet.sk
Liptovský Mikuláš
adresa:
Okoličianska ul.
kontakt :
p. Komiňáková
mobil :
0904 501 504
e-mail :
kominakova@ekoqelet.sk
Lučenec
adresa:
Fiľakovská cesta 285
kontakt :
p. Lorinčík
mobil :
0911 102 658
e-mail :
lorincik@ekoqelet.sk
Malý Krtíš
adresa :
ul. Osloboditeľov
kontakt :
p. Vanko
mobil :
e-mail :
0911 570 045
vanko@ekoqelet.sk
Martin
adresa :
Československej armády 1694
kontakt :
p. Verešová
mobil :
0911 089 602
e- mail :
veresova@ekoqelet.sk
Nitra
adresa :
Šurianska cesta
kontakt :
p. Patáková
mobil :
0911 108 045
e- mail :
patakova@ekoqelet.sk
Nitra
adresa :
Pražská 11
kontakt :
p. Paták
mobil :
e-mail :
0911 711 886
patak@ekoqelet.sk
Nová Baňa
adresa :
Železničný rad
kontakt :
p. Klikač
mobil :
0903 556 558
e-mail :
klikac@ekoqelet.sk
Nové Mesto n/Váhom
adresa :
Trenčianska 23
kontakt :
p. Trebatický
mobil :
e-mail :
0911 611 780
trebaticky@ekoqelet.sk
Nové Zámky
adresa :
Dvorská cesta
kontakt :
mobil :
0911 712 582
e- mail :
nzamky@ekoqelet.sk
Poltár
adresa :
ul. 13 január 706/22
kontakt :
p. Dymová
mobil :
0911 101 376
e-mail :
dymova@ekoqelet.sk
Považská Bystrica
adresa :
Za orlovským mostom 300
kontakt :
p. Haršányiová
mobil :
e-mail :
0911 711 885
harsanyiova@ekoqelet.sk
Prievidza
adresa :
kontakt :
mobil :
e-mail :
Košovská cesta I.2818/19A
p. Csitári
0911 570 047
csitari@ekoqelet.sk
Púchov
adresa :
Trenčianska 1320/9
kontakt :
p. Šikulinec
mobil :
e-mail :
0911 711 570
sikulinec@ekoqelet.sk
Rimavská Sobota
adresa :
Čerenčianska
kontakt :
p. Tremmel
mobil :
0903 565 610
e-mail :
tremmel@ekoqelet.sk
Sučany
adresa :
Juraja Langsfelda 36
kontakt :
p. Gašparovič
mobil :
0911 089 595
e-mail :
gasparovic@ekoqelet.sk
Šurany
adresa :
Športová 3973/1A
kontakt :
p. Ferusová
mobil :
0903 550 565
e- mail :
ferusova@ekoqelet.sk
Topoľčany
adresa :
M.Rázusa
kontakt :
p. Sojka
mobil :
0903 567 336
e- mail :
sojka@ekoqelet.sk
Trenčín
adresa :
Brnianska 8
kontakt :
mobil:
p. Kulichová
0911 712 583
e- mail :
kulichova@ekoqelet.sk
Trnava
adresa :
Mikovíniho 10
kontakt :
p. Zaoral
mobil:
0911 712 585
e- mail :
zaoral@ekoqelet.sk
Tvrdošín
adresa :
Vojtašákova 792
kontakt :
p. Dobošová
mobil :
0911 102 657
e- mail :
dobosova@ekoqelet.sk
Vráble
adresa :
Staničná 352
kontakt :
p. Záhon
mobil :
e-mail :
0911 611 924
zahon@ekoqelet.sk
Vrbové
adresa :
Semenárska 1310
kontakt :
Ing. Lukačovičová
mobil :
0911 089 585
e-mail :
lukacovicova@ekoqelet.sk
Zemianske Kostoľany
adresa :
Partizánska 1
kontakt :
p. Svobodová
mobil :
0903 546 644
e-mail :
svobodova@ekoqelet.sk
Zvolen
adresa :
Lieskovská cesta 20
kontakt :
p. Slovák
mobil :
e-mail :
0911 943 017
slovak@ekoqelet.sk
Žarnovica
adresa :
Hronská 1
kontakt :
p. Pekár
mobil :
e-mail :
0911 712 704
klikac@ekoqelet.sk
Želiezovce
adresa :
ul. Železničná 64
kontakt :
p. Vyskoč
mobil :
0911 711 032
e- mail :
vyskoc@ekoqelet.sk
Žilina
adresa :
Kamenná 15
kontakt :
p. Köpplová
mobil :
0911 998 246
e- mail :
kopplova@ekoqelet.sk