Kontakty

Kontakty
Klientská zóna


PodporujemeKontakty

Korešpondenčná adresaFakturačná adresaFakturačné údaje
ŽP EKO QELET a.s.
Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
ŽP EKO QELET a.s.
Československej armády 1694
036 01 Martin
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
36421120
2021854450
SK2021854450


Ing. Roman Veverka
generálny riaditeľ
tel: 045 / 676 27 20
e-mail: veverka@ekoqelet.sk

Ing. Marcel Vlček
ekonomický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 83
e-mail: vlcek@ekoqelet.sk

Ing. Miroslav Majer
obchodný riaditeľ
tel: 045 / 676 27 84
e-mail: majer@ekoqelet.sk

Ing. Martin Mastelák
výrobno-technický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 85
e-mail: mastelak@ekoqelet.sk
Obchodní zástupcovia:
Pavol Knižka
obchodný zástupca pre oblasť
BB, BS, DT, KA, ZH, ZC, ZV
mobil: 0911 713 462
e-mail: knizka@ekoqelet.sk
Marek Randa
obchodný zástupca pre oblasť
MT, LM, RK, TN, TR, TS, ZA
mobil: 0903 806 137
e-mail: randa@ekoqelet.sk

Úsek OR
Adresa:

Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
Kontakt:
Jana Čierna
asistent OR
mobil: 0911 570 048
tel.: 045/676 27 82
e-mail: cierna@ekoqelet.sk