Kontakty

Kontakty
Klientská zóna


PodporujemeKontakty

Korešpondenčná adresaFakturačná adresaFakturačné údaje
ŽP EKO QELET a.s.
Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
ŽP EKO QELET a.s.
Československej armády 1694
036 01 Martin
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
36421120
2021854450
SK2021854450


Ing. Roman Veverka
generálny riaditeľ
tel: 045 / 676 27 20
e-mail: veverka@ekoqelet.sk

Ing. Marcel Vlček
ekonomický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 83
e-mail: vlcek@ekoqelet.sk

Ing. Miroslav Majer
obchodný riaditeľ
tel: 045 / 676 27 84
e-mail: majer@ekoqelet.sk

Ing. Martin Mastelák
výrobno-technický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 85
e-mail: mastelak@ekoqelet.sk
Obchodní zástupcovia:
Pavol Knižka
obchodný zástupca pre oblasť
BB, BS, DT, KA, ZH, ZC, ZV
mobil: 0911 713 462
e-mail: knizka@ekoqelet.sk
Marek Randa
obchodný zástupca pre oblasť
MT, LM, RK, TN, TR, TS, ZA
mobil: 0903 806 137
e-mail: randa@ekoqelet.sk

Úsek ER
Adresa:

Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
Kontakt:
Ivana Koštenská
veduci ekonomického oddelenia
mobil: 0911 107 386
tel.: 045/676 27 92
e-mail: kostenska@ekoqelet.sk
Ing. Dagmar Ryšánková
ekonóm
mobil: 0911 556 558
tel.: 045/676 27 92
e-mail: rysankova@ekoqelet.sk
Ing. Renáta Matušková
ekonóm
mobil: 0911 556 558
tel.: 045/676 27 94
e-mail: matuskova@ekoqelet.sk
Ing. Jana Vozárová
ekonóm
mobil: 0911 556 558
tel.: 045/676 27 94
e-mail: vozarova@ekoqelet.sk
Ing. Katarína Mališová
PaM
mobil: 0911 400 397
tel.: 045/676 27 96
e-mail: malisova@ekoqelet.sk
Dana Schwarzová
PaM
mobil: 0911 400 397
tel.: 045/676 27 96
e-mail: schwarzova@ekoqelet.sk