Kontakty

Kontakty
Klientská zóna


PodporujemeKontakty

Korešpondenčná adresaFakturačná adresaFakturačné údaje
ŽP EKO QELET a.s.
Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
ŽP EKO QELET a.s.
Československej armády 1694
036 01 Martin
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
36421120
2021854450
SK2021854450


Ing. Roman Veverka
generálny riaditeľ
tel: 045 / 676 27 20
e-mail: veverka@ekoqelet.sk

Ing. Marcel Vlček
ekonomický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 83
e-mail: vlcek@ekoqelet.sk

Ing. Miroslav Majer
obchodný riaditeľ
tel: 045 / 676 27 84
e-mail: majer@ekoqelet.sk

Ing. Martin Mastelák
výrobno-technický riaditeľ
tel: 045 / 676 27 85
e-mail: mastelak@ekoqelet.sk
Obchodní zástupcovia:
Pavol Knižka
obchodný zástupca pre oblasť
BB, BS, DT, KA, ZH, ZC, ZV
mobil: 0911 713 462
e-mail: knizka@ekoqelet.sk
Marek Randa
obchodný zástupca pre oblasť
MT, LM, RK, TN, TR, TS, ZA
mobil: 0903 806 137
e-mail: randa@ekoqelet.sk

Úsek GR
Adresa:

Priemyselná 916
966 01 Hliník nad Hronom
Kontakt:
Emil Kokles
hlavný kontrolór
e-mail: kokles@ekoqelet.sk
Ing. Ľubomír Cesnak
manažér kvality, bezpečnosti
a životného prostredia
mobil: 0903 806 645
e-mail: cesnak@ekoqelet.sk
oddelenie životného prostredia:Ing. Ivan Schneider
manažér systémov riadenia
mobil: 0903 806 083
e-mail: schneider@ekoqelet.sk
Ing. Slávka Žemberová
referent životného prostredia
mobil: 0911 108 042
tel.: 045 / 676 10 25
e-mail: zemberova@ekoqelet.sk
oddelenie IT:Ing. Roman Binder
špecialista IT
mobil: 0911 103 973
e-mail: binder@ekoqelet.sk