Dokumenty

Certifikáty Katalóg ŽP a.s. Katalóg neželezných kovov Ocenenia Valné zhromaždenia Informácie pre vodičov Informácie pre vedúcich Politika kvality a environmentu Karty bezpečnostných údajov Rozhodnutia Infomovanie verejnosti GDPR
Klientská zóna


PodporujemeRozhodnutia

Rozhodnutia zariadení na zhodnocovanie odpadovHliník nad Hronom
Show details for Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov - KÚŽPSúhlas na prepravu nebezpečných odpadov - KÚŽP
Show details for Odpady - súhlas na všetky činnosti - OÚ OSŽPOdpady - súhlas na všetky činnosti - OÚ OSŽP
Show details for Autorizácia - MŽPAutorizácia - MŽP
Show details for Integrované povolenie - IPKZIntegrované povolenie - IPKZ


Žilina
Show details for Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - OÚ OSŽPSúhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - OÚ OSŽP
Show details for Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov - KÚŽPSúhlas na prepravu nebezpečných odpadov - KÚŽP
Show details for Súhlas na zber a spracovanie starých vozidiel - OÚ OSŽPSúhlas na zber a spracovanie starých vozidiel - OÚ OSŽP
Show details for Autorizácia - MŽPAutorizácia - MŽP
Stiahni Adobe Reader