Dokumenty

Certifikáty Katalóg ŽP a.s. Katalóg neželezných kovov Ocenenia Valné zhromaždenia Informácie pre vodičov Informácie pre vedúcich Politika kvality a environmentu Karty bezpečnostných údajov Rozhodnutia Infomovanie verejnosti GDPR
Klientská zóna


PodporujemeCertifikáty

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. pri svojej činnosti dodržiava všetky normy v oblasti kvality i v oblasti ochrany životného prostredia, o čom svedčia aj získané certifikáty:  • certifikát kvality ISO 9001: 2015 o systéme riadenia spoločnosti pre činnosti: zber, nákup, predaj, spracovanie, triedenie a úprava druhotných surovín, železných a neželezných kovov, zber a spracovanie starých vozidiel
  • certifikát ISO 14001: 2015 environmentálny manažérsky systém pre činnosti: zber, nákup, predaj, spracovanie, triedenie a úprava druhotných surovín, železných a neželezných kovov, zber a spracovanie starých vozidiel
  • Nariadenia rady EÚ č. 333/2011 a č. 715/2013 pre činnosti: zber, nákup, predaj, spracovanie, triedenie a úprava druhotných surovín, železných a neželezných kovov, zber a spracovanie starých vozidiel
  • certifikát greenPOWER
ISO 14001:2015 - english
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 516 kB
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 525 kB
ISO 9001:2015 - english
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 575 kB
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 577 kB
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 519 kB
greenPOWER - english
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 382 kB
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 364 kB

Stiahni Adobe Reader