Dokumenty

Certifikáty Katalóg ŽP a.s. Katalóg neželezných kovov Ocenenia Valné zhromaždenia Informácie pre vodičov Informácie pre vedúcich Politika kvality a environmentu Karty bezpečnostných údajov Rozhodnutia Infomovanie verejnosti GDPR
Klientská zóna


PodporujemeValné zhromaždenia

Výsledky hlasovania riadneho Valného zhromaždenia konanom dňa 10.06.2010 >>

Výsledky hlasovania riadneho Valného zhromaždenia konanom dňa 10.05.2011 výsledky hlasovania RVZ.pdf