Dokumenty

Certifikáty Katalóg ŽP a.s. Katalóg neželezných kovov Ocenenia Valné zhromaždenia Informácie pre vodičov Informácie pre vedúcich Politika kvality a environmentu Karty bezpečnostných údajov Rozhodnutia Infomovanie verejnosti GDPR
Klientská zóna


PodporujemeKatalóg ŽP a.s.


KATALÓG ŽP a.s.

Špecifikácia pre oceľový a liatinový odpad
2. vydanie, platné od 01.02.2012CLASSIFICATION
THE SPECIFICATION FOR STEEL AND CAST IRON WASTE THE SECOND ISSUE
Validity from 01.02.2012