Dokumenty

Certifikáty Katalóg ŽP a.s. Katalóg neželezných kovov Ocenenia Valné zhromaždenia Informácie pre vodičov Informácie pre vedúcich Politika kvality a environmentu Karty bezpečnostných údajov Rozhodnutia Infomovanie verejnosti GDPR
Klientská zóna


PodporujemeGDPR

Ochrana osobných údajovPrevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s.
Zodpovedná osoba kontakt: oou@ekoqelet.sk

Prehlásenie:
Prehlasenie.pdf