Spoločnosť

Profil spoločnosti Ciele spoločnosti Environmentálny prínos Technické vybavenie Spracovanie starých vozidiel
Klientská zóna


PodporujemeEnvironmentálny prínos

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. svojou činnosťou, pri ktorej využíva najmodernejšie technológie spracovania oceľového šrotu a starých vozidiel, prispieva k:

  • vysokej čistote recyklovaného šrotu
  • redukcií znečistenia vzduchu a vody
  • zníženiu obsahu medi a cínu v spracovanom šrote
  • úspore železnej rudy, uhlia a vápnika
  • druhotné suroviny získané zo spracovania šrotu a starých vozidiel šetria energie