Dokumenty

Certifikáty Katalóg ŽP a.s. Katalóg neželezných kovov Ocenenia Valné zhromaždenia Informácie pre vodičov Informácie pre vedúcich Politika kvality a environmentu Karty bezpečnostných údajov Rozhodnutia Infomovanie verejnosti
Klientská zóna


PodporujemeCertifikáty

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. pri svojej činnosti dodržiava všetky normy v oblasti kvality i v oblasti ochrany životného prostredia, o čom svedčia aj získané certifikáty:


  • certifikát kvality ISO 9001: 2008 o systéme riadenia spoločnosti pre činnosti: zber, nákup, predaj, spracovanie, triedenie a úprava druhotných surovín, železných a neželezných kovov, zber a spracovanie starých vozidiel.
  • certifikát ISO 14001: 2004 environmentálny manažérsky systém pre činnosti: zber, nákup, predaj, spracovanie, triedenie a úprava druhotných surovín, železných a neželezných kovov, zber a spracovanie starých vozidiel.
  • certifikát greenPOWER
ISO 14001:2004 - english
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 394 kB
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 594 kB
ISO 9001:2008 - english
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 397 kB
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 596 kB
greenPOWER - english
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 382 kB
Typ súboru: PDF, veľkosť súboru: 364 kB

Stiahni Adobe Reader